Zapytanie ofertowe nr 1/OPOPP/2022

I. Zamawiający Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej; 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17/101; NIP 578 285 44 04 w ramach umowy nr DFS-VI.7211.55.2021 o realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom…

Czytaj więcej

Обсяг допомоги ЦДЖЗ

Центр допомоги жертвам злочинів надає допомогу всім потерпілим та їхнім родичам, свідкам та подібним до них особам, у тому числі постраждалим від війни в Україні, в рамках: юридичної допомоги, медіації, допомоги перекладача для надання правової допомоги уповноваженій особі, якщо вона недостатньо володіє польською мовою, допомоги сурдоперекладача або гіда-перекладача, психологічної допомоги,…

Czytaj więcej

NABÓR- SZKOLENIE Z MEDIACJI

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej pragnie zaprosić wszystkie chętne osoby do zdobyciaumiejętności mediatora w trakcie profesjonalnego szkolenia. Kurs będzie prowadzony przez prawników, psychologów i mediatorów, co daje gwarancję zdobycia szerokiego zakresu wiedzy z zakresu podstawprawa i psychologii, a także nabycia praktycznych umiejętności mediacyjnych. Zakres tematyczny szkolenia całkowicie wyczerpuje wymagania…

Czytaj więcej

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach 21-27.02.2022r. jak co roku organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości tydzień pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tych dniach każda osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in.: w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. W ramach tygodnia…

Czytaj więcej

Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 2022-2025r.

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w latach 2022- 2025 nadal będziemy kontynuować działania z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym, osobom im najbliższym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Działania na rzecz osób uprawnionych są prowadzone w ośrodku okręgowym w Elblągu, jak również w punktach Lokalnych w Braniewie, Ostródzie, Iławie, Nowym…

Czytaj więcej

Opłata za mediację

Informujemy, że od dnia 20 stycznia 2022 roku uległy zmianie opłaty za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, które w chwili obecnej wynoszą: opłata kancelaryjna – 50 zł opłata za spotkanie mediacyjne – 150zł. Wniosek o przeprowadzenie mediacji dostępny w zakładce „do pobrania”

Czytaj więcej