Transgraniczne

Szkolenia z mediacji transgranicznych

Specjalistyczne-uzupełniające szkolenie dla mediatorów w sprawach transgranicznych i konfliktów międzykulturowych.

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły 50 godzinne szkolenie podstawowe z mediacji, a chcących rozwijać swoja karierę mediacyjną.

Mediacja w sprawach transgranicznych, to mediacja, w której, co najmniej jedna ze stron sporu lub konfliktu mieszka lub ma siedzibę w innym państwie niż państwo zamieszkania/siedziby którejkolwiek z pozostałych stron albo, gdy strony mają różne obywatelstwo.

Mediacja w sprawach transgranicznych dotyczy przede wszystkim sporów i konfliktów w sprawach rodzinnym, może mieć także zastosowanie w sporach cywilnych i gospodarczych.

Celem 30 godzinnego szkolenia jest zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach transgranicznych i konfliktów międzykulturowych.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej gwarantuje wszystkim osobom, które spełniają kryteria prawne dotyczące mediatorów a także pozytywnie ukończyły szkolenie i uzyskały rekomendację do członkostwa w ECMiAS wpis na prowadzoną przez Stowarzyszenie listę stałych mediatorów –specjalistów, zgodnie z ukończonym szkoleniem.

Program szkolenia:

 

 • Warunki ramowe mediacji transgranicznych w Europie,
 • Mediacje międzykulturowe,
 • Rola czynników kulturowych,
 • Osobowościowe czynniki konfliktogenne,
 • Kompetencje międzykulturowe,
 • Style komunikacji,
 • Ko-mediacja,
 • Zastosowanie ko-mediacji,
 • Formy i przebieg,
 • Metody i trening,
 • Zastosowanie mediacji online,
 • Wymagania techniczne,
 • Możliwości i granice,
 • Możliwości zastosowania mediacji online,
 • Studium przypadku.

 

Szkolenie realizowane jest poprzez metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.

 

Brak możliwości komentowania.