O nas

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej istnieje od marca 2004 roku.

Naszą misją jest:
POKOJOWE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Naszym głównym zadaniem jest:
UPOWSZECHNIANIE POKOJOWYCH METOD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Obszarem naszych sukcesów jest:
POZASĄDOWE ŁAGODZENIE JUŻ ISTNIEJĄCYCH SPORÓW

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 marca 2004r. zostało pod numerem KRS 0000201087.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej zostało również wpisane decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu do „Wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego” /13.11.2007r./.

W Centrum działają mediatorzy przygotowani profesjonalnie do prowadzenia postępowań mediacyjnych. W swoim dorobku Centrum posiada szereg własnych opracowań, publikacji propagujących mediację oraz poradników pomocnych mediatorom w prowadzeniu mediacji.

Obowiązujący w ECMiAS „Regulamin stałych mediatorów” stanowi swoisty kodeks etyczny określający zasady postępowania i przestrzegania norm etycznych życia społecznego oraz standardów postępowania i prowadzenia mediacji przez mediatorów.

Wypracowany na bazie własnych doświadczeń „Regulamin postępowania mediacyjnego” pozwala na prowadzenie mediacji zgodnie z obowiązującymi „Standardami w Polsce i Europie” i zapewnia stronom wysoki poziom i jakość usług mediacyjnych.

Prowadząc postępowania mediacyjne służymy pomocą w rozwiązywaniu sporów zarówno interpersonalnych, jak i pomiędzy między firmami, organizacjami, urzędami itp.

Konflikty będące przedmiotem mediacji dotyczą głównie spraw:

 • – rodzinnych, np. ustalenie warunków przeprowadzenia rozwodu, alimenty, opieka nad dziećmi, podział obowiązków rodzinnych, przywracanie psychologicznej równowagi w związkach zagrożonych rozpadem;
 • – majątkowych, np. podział majątku dorobkowego małżeńskiego, długi, sprawy spadkowe itp.;
 • – gospodarczych, np. zobowiązania finansowe, niezrealizowane płatności lub usługi itp.;
 • – karnych, np. groźby karalnej, jak zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych, zwiększenie szansy rehabilitacji społecznej dla sprawcy czynu karalnego, itp.

Podstawowa działalność Centrum to:

 • – mediacje w sprawach cywilnych i karnych;
 • – bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne;
 • – rzecznictwo interesów przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej;
 • – pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
 • – pomoc ofiarom przemocy;
 • – pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym;
 • – propagowanie mediacji.

Brak możliwości komentowania.