Rodzinne

Szkolenia z mediacji rodzinnych

Specjalistyczne – uzupełniające szkolenie dla mediatorów w sprawach rodzinnych

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły 50 godzinne szkolenie podstawowe z mediacji w sprawach cywilnych, a chcących rozwijać swoja karierę mediacyjną.

Celem 30 godzinnego szkolenia jest zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej gwarantuje wszystkim osobom, które spełniają kryteria prawne dotyczące mediatorów a także pozytywnie ukończyły szkolenie i uzyskały rekomendację do członkostwa w ECM i AS wpis na prowadzoną przez Stowarzyszenie listę stałych mediatorów –specjalistów, zgodnie z ukończonym szkoleniem.

Program szkolenia:

 

 • Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich,
 • Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora,
 • Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią,
 • Reakcje dzieci na rozwód,
 • Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej,
 • Opieka naprzemienna/zrównoważona,
 • Sposoby włączania dzieci do mediacji,
 • Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora),
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji,
 • Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach,
 • Radzenie sobie z blokadami,
 • Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja),
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi.
 • Sporządzanie planów opieki rodzicielskiej.
 • Sporządzania ugód mediacyjnych w zależności od specyfiki sporu.

 

Szkolenie realizowane jest poprzez metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.

 

Brak możliwości komentowania.