Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w Pasłęku

Od stycznia 2024 roku prowadzimy w Pasłęku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej, który mieści się w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14. Pomoc prawna jest udzielana w sprawach: karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych. Punkt czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00 Środa w…

Czytaj więcej

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Od 19 do 24 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – ewaluacja projektu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej realizując zadanie pn „Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem wraz z Lokalnymi Punktami”  finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości  poszukuje wykonawcy do  przeprowadzenia ewaluacji projektu: Przeprowadzenie czynności ewaluacyjnych zadania ma na celu wykazanie czy realizowane zadanie odpowiada na zdiagnozowane…

Czytaj więcej

KTO CHĘTNY NA MEDIATORA?

Mediacja jest alternatywnym w stosunku do sądu sposobem rozwiązywania konfliktów. Jest to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.            Wykorzystanie mediacji jako metody rozwiązania sporu jest możliwe we wszystkich sprawach, w których zgodnie z prawem…

Czytaj więcej

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej…

Czytaj więcej

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym

W dniach od 20-tego do 26-tego br. jest obchodzony tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju. Wsparcie będzie również oferowane przez placówki działające w…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/OPOPP/2022

I. Zamawiający Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej; 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17/101; NIP 578 285 44 04 w ramach umowy nr DFS-VI.7211.55.2021 o realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom…

Czytaj więcej