Punkty Nieodpłatnej Pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Elblągu

Od stycznia 2021 roku prowadzimy w Elblągu Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej, które mieszczą się w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego numer 2 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej numer 3 czynny…

Czytaj więcej

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych; świadkom oraz osób im najbliższych

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że w roku 2021 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej,mediacji i psychologicznej oraz finansowej tj. pomocy prawnej, mediacji,…

Czytaj więcej

Komunikat nr 2 – stan na 17.03.2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 i wytycznymi Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości informujemy, że niżej wymienione punkty udzielające pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym zawieszają pełnienie dyżurów osobistych. Pomoc będzie świadczona zdalnie przez telefon oraz inne środki elektroniczne. Numery całodobowych telefonów dyżurnych pozostają bez zmian.   Ośrodek Pomocy Osobom…

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Dla kogo? Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie…

Czytaj więcej

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że w roku 2019 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej,mediacji i psychologicznej oraz finansowej tj. 1) pomocy prawnej,…

Czytaj więcej