Oświatowe

Szkolenia z mediacji oświatowych

Specjalistyczne – uzupełniające szkolenie dla mediatorów w sprawach oświatowych – edukator mediacji rówieśniczych

 

Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział w 50 godzinnym szkoleniu podstawowym prowadzonym przez ECM i AS lub inną organizację szkoleniową zgodnie ze standardami szkoleń.

Szkolenie kierujemy do kadry pedagogicznej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów i innych pracowników oświaty, a także do osób zainteresowanych mediacjami rówieśniczymi i szkolnymi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów; psychologów, socjologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, absolwentów studiów prawniczych, menedżerów, konsultantów. Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora w sprawach oświatowych-edukatora mediacji rówieśniczych, poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji rówieśniczych, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów bez przemocy, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia oferujemy możliwość odbycia praktyki.

Ramowy program szkolenia: komunikacja, psychologia konfliktu, negocjacje problemowe, mediacje, techniki mediacyjne szczególnie przydatne w mediacjach rówieśniczych i szkolnych. Szkolenie prowadzone jest metodą interaktywną, w oparciu o rzeczywiste przypadki przeprowadzonych mediacji szkolnych i rówieśniczych. Praktyczne umiejętności rozwiązywania konfliktów nabyte w trakcie szkolenia są niezbędnym narzędziem w pracy z młodzieżą. Ukończenie szkolenia uprawnia do prowadzenia mediacji rówieśniczych, szkolnych oraz zajęć z uczniami przygotowującymi się do bycia mediatorem rówieśniczym.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej gwarantuje wszystkim osobom, które spełniają kryteria prawne dotyczące mediatorów a także pozytywnie ukończyły szkolenie i uzyskały rekomendację do członkostwa w ECMiAS wpis na prowadzoną przez Stowarzyszenie listę stałych mediatorów –specjalistów, zgodnie z ukończonym szkoleniem.

Ukończenie szkolenia uprawnia do prowadzenia postępowań mediacyjnych w szkołach oraz do kształcenia kandydatów na mediatorów z pośród młodzieży szkolnej, jako edukator mediacji rówieśniczych.

 

Brak możliwości komentowania.