Sprawca

Sprawcy działają zazwyczaj w bardzo podobny sposób i choć stosowane przez poszczególnych sprawców techniki przymusu są specyficzne dla poszczególnych jednostek, to jednak cechuje je przy tym znaczne podobieństwo. To często osoby postrzegane przez społeczeństwo jako normalne i zwyczajne, dbające o swój pozytywny wizerunek w oczach innych i rzadko popadają w konflikt z prawem. Charakteryzuje je brak współczucia wobec osób, które krzywdzą, a zamiast poczucia winy występuje u nich potrzeba usprawiedliwiania swoich zachowań, do którego potrzebne są dowody szacunku, wdzięczności czy nawet miłości ze strony ofiary. Sprawcy przemocy często wykorzystują i nadużywają tradycyjnych wyobrażeń o przywilejach mu przysługujących.

Sprawcy przemocy dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to sprawca aktywny. Jest to osoba, którą fascynuje przemoc, akceptuje ją. Taki sprawca jest impulsywny, ma dużą potrzebę dominacji za wszelką cenę. Charakteryzuje go niski poziom strachu i empatii. Wobec wszystkich przejawia agresję. Aktywny sprawca swoim zachowaniem komunikuje otoczeniu, że jest silny, pewny siebie i chce dominować.

Drugim rodzajem sprawcy jest sprawca pasywny. Charakteryzuje się mniejszym poczuciem pewności, dlatego zazwyczaj działa w grupie. Nie jest on inicjatorem przemocy, ale chętnie w niej uczestniczy.

Obserwując zachowanie każdego z nas można rozpoznać potencjalnego sprawcę przemocy. Osoby, które nie potrafią radzić sobie z napotkanymi trudnościami, swoje frustracje mogą odreagowywać poprzez agresję wobec słabszych od siebie, próbując je sobie podporządkować. Potencjalni sprawcy przemocy potrafią czerpać korzyści materialne lub psychiczne ze swojego zachowania.

Zachowania agresywne również nie mogą być bagatelizowanie. Takie doświadczenia również będą skutkowały przez cale życie. Następują kłopoty z przestrzeganiem norm, wartości społecznych, o wiele częściej agresorzy wchodzą w konflikt z prawem.

Widzimy jak przeciwległe bieguny zajmuje sprawca jak i ofiara przemocy. Każda z nich obiera inne stanowisko, rolę. Często zapomina się o samych ofiarach skupiając głównie swoją uwagę na sprawcy. Pomijamy ofiarę, dając większą uwagę napastnikowi agresji, co często jest właśnie celem sprawcy przemocy.

Artykuł opracowany na podstawie

-poradnika dla nauczyciela – portret dziecka-sprawcy przemocy” autorswta Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek – www.przemocwszkole.org.pl

Brak możliwości komentowania.