Zapytanie ofertowe – ewaluacja projektu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej realizując zadanie pn „Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem wraz z Lokalnymi Punktami”  finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości  poszukuje wykonawcy do  przeprowadzenia ewaluacji projektu:

Przeprowadzenie czynności ewaluacyjnych zadania ma na celu wykazanie czy realizowane zadanie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, czy osiąga zaplanowane cele, rezultaty i produkty. Ewaluacja obejmuje okres realizacji zadania od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Minimalny zakres ewaluacji:

– weryfikacja stopnia realizacji założonych celów i rezultatów,

– weryfikację 10% losowej próby dokumentów finansowo- księgowych,

– weryfikację 10% losowej próby wniosków osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższych, świadków.

Oferty należy składać  w siedzibie Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 lub za pośrednictwem maila : esas_1@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2023r. Przy wyborze oferty decyduje kryterium dochodowe.

Odpowiedzi na wszelkie zapytania udzieli koordynator projektu Elżbieta Pypało pod nr tel. 55 642 44 25 bądź adresem e-mail : esas_1@wp.pl

Brak możliwości komentowania.