Pracownicze

Szkolenia z mediacji pracowniczych

Specjalistyczne – uzupełniające szkolenie dla mediatorów w sprawach pracowniczych,
czyli jak zarządzać w sytuacji konfliktu.

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły 50 godzinne szkolenie podstawowe z mediacji w sprawach cywilnych, a chcących rozwijać swoja karierę mediacyjną.

Celem 30 godzinnego (godziny dydaktyczne) szkolenia jest zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach pracowniczych. W organizacjach konflikty należą do porządku dziennego. Najczęściej dotyczą: oceny i organizacji pracy, dyscypliny, podziału zadań i kompetencji, dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, spraw dotyczących odejść pracowników z firmy (grożące sądem pracy), itp. Nieporozumienia zdarzają się zarówno wewnątrz zespołów jak i pomiędzy grupami pracowniczymi. Tradycyjny model rozwiązywania konfliktów wskazuje wygranego i przegranego, co większości przypadków powoduje dalsze nasilenie konfliktu.

Uczestnicy szkolenia nauczą się jak wymagać i wspierać pracowników w samodzielnym i pokojowym znajdowaniu rozwiązań, otrzymają narzędzia pomocne w motywowaniu pracowników i budowaniu z nimi relacji opartej na współpracy i zaufaniu, poznają sposoby prowadzenia mediacji i eliminowaniu sporów w środowisku firmy, poznają uwarunkowania prawne związane ze sporami pracowniczymi i zbiorowymi, nabędą umiejętności pomocne w konstruktywnym zachowaniu się w konflikcie, w którym sami są stroną.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej gwarantuje wszystkim osobom, które spełniają kryteria prawne dotyczące mediacji a także pozytywnie ukończyły szkolenie i uzyskały rekomendację do członkostwa w ECMiAS wpis na prowadzoną przez Stowarzyszenie listę stałych mediatorów –specjalistów, zgodnie z ukończonym szkoleniem.

Program szkolenia:

 

  • Konflikt: diagnoza i dynamika
  • Rozpoznawanie stanowisk i interesów stron
  • Wprowadzenie do mediacji: zasady mediacji, role mediatora
  • Narzędzia rozwiązywania konfliktów
  • Praktyczny trening umiejętności mediacyjnych
  • Uwarunkowania prowadzenia mediacji w organizacjach
  • Systemy zarządzania konfliktem
  • Wdrażanie mediacji w organizacji
  • Mediacje w prawie pracy i w sporach zbiorowych

 

Szkolenie realizowane jest poprzez metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.

 

Brak możliwości komentowania.