Podstawowe

Szkolenia z mediacji podstawowych


Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA MEDIATORÓW w sprawach karnych i nieletnich

Szkolenie trwające 50 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Jednocześnie dostarcza wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu mediacji stanowiące punkt wyjścia do kontynuowania rozwoju swojej kariery mediatora w wybranej specjalności.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, interaktywną, przede wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej opartej na doświadczeniach trenerów – mediatorów oraz ćwiczenie umiejętności mediacyjnych m.in. w symulacjach mediacji – a następnie wspólnie omawianych w celu nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.

Po ukończeniu szkolenia umożliwiamy odbycie praktyki w Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz gwarantujemy wpis na prowadzoną przez Stowarzyszenie listę stałych mediatorów w sprawach karnych i nieletnich, pod warunkiem:

  • spełnienia wymagań prawnych dotyczących mediatorów,
  • pozytywnie ukończonego szkolenia,
  • uzyskania rekomendacji do członkostwa w ECM i AS.

Szkolenie organizowane jest zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003, oraz zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

W ramach szkolenia zapewniamy:
materiały szkoleniowe, doświadczoną i profesjonalnie przygotowaną kadrę, catering.

Koszt szkolenia indywidualnie 800.00 zł.

Koszt szkolenia dla firm
uzależniony jest od ilości skierowanych osób, podlega indywidualnej negocjacji.

Rekrutację na szkolenie prowadzimy do dnia 20.10.2012r.
Zgłoszenia na szkolenie należy składać na adres
Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail: wojciechszkolenia@interia.eu lub esas_1@wp.pl
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.mediacje-elblag.pl

Szkolenia przeprowadzane są na terenie powiatu malborskiego i ostródzkiego.

Koordynator szkoleń: Wojciech Fontasiewicz kom.0-604-774-881


Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Ośrodek Mediacyjno- Psychologiczno-Prawny „CASUS” sp. z o.o.

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA MEDIATORÓW w sprawach cywilnych

Szkolenie trwające 50 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych. Jednocześnie dostarcza wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu mediacji stanowiące punkt wyjścia do kontynuowania rozwoju swojej kariery mediatora w wybranej specjalności.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, interaktywną, przede wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej opartej na doświadczeniach trenerów – mediatorów oraz ćwiczenie umiejętności mediacyjnych m.in. w symulacjach mediacji – a następnie wspólnie omawianych w celu nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.

Po ukończeniu szkolenia umożliwiamy odbycie praktyki w Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz gwarantujemy wpis na prowadzoną przez Stowarzyszenie listę stałych mediatorów w sprawach karnych i nieletnich, pod warunkiem:

  • spełnienia wymagań prawnych dotyczących mediatorów,
  • pozytywnie ukończonego szkolenia,
  • uzyskania rekomendacji do członkostwa w ECM i AS.

Szkolenie organizowane jest zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003, oraz zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

W ramach szkolenia zapewniamy:
materiały szkoleniowe, doświadczoną i profesjonalnie przygotowaną kadrę, catering.

Koszt szkolenia indywidualnie 800.00 zł.

Koszt szkolenia dla firm
uzależniony jest od ilości skierowanych osób, podlega indywidualnej negocjacji.


Zgłoszenia na szkolenie należy składać na adres
Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail: wojciechszkolenia@interia.eu lub esas_1@wp.pl
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.mediacje-elblag.pl

Koordynator szkoleń: Wojciech Fontasiewicz kom.0-604-774-881

 

Brak możliwości komentowania.