Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pasłęku

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od stycznia 2018 roku prowadzi w Pasłęku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który mieści się w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14. Punkt czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 13.00 zaś w środę w godzinach od 13.00 do 17.00. Zgodnie z ustawą z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać następujące osoby:


  1. Młodzież do 26 roku życia,
  2. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  3. Seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  4. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  5. Kombatanci,
  6. Weterani,
  7. Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęska żywiołową lub awaria techniczną,
  8. Kobiety w ciąży poza kolejnością.

Pomoc prawna finansowana jest przez Starostę Elbląskiego. Zapraszamy do korzystania.

Brak możliwości komentowania.