NABÓR- SZKOLENIE Z MEDIACJI

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej pragnie zaprosić wszystkie chętne osoby do zdobycia
umiejętności mediatora w trakcie profesjonalnego szkolenia. Kurs będzie prowadzony przez prawników, psychologów i mediatorów, co daje gwarancję zdobycia szerokiego zakresu wiedzy z zakresu podstaw
prawa i psychologii, a także nabycia praktycznych umiejętności mediacyjnych. Zakres tematyczny szkolenia całkowicie wyczerpuje wymagania stawiane przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków
jakie ma spełniać mediator. Ukończenie kursu na mediatora da szansę osobie zainteresowanej do podjęcia pracy mediatora. Kurs będzie realizowany w systemie weekendowym stacjonarnie lub –
jeżeli pojawi się taka konieczność – w systemie online. Obejmuje on 70 godzin dydaktycznych.

Koszt kursu 1.000,00 zł. od osoby.

Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na 2 kwietnia 2022 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 marca 2022 r. na adres
esas_1@wp.pl lub pod nr tel. 55/6424425, 502240349.

Brak możliwości komentowania.