Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Elblągu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od stycznia 2018 roku prowadzi w Elblągu 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które mieszczą się w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1. Punkt numer 2 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30, Punk numer 3 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 14.30 zaś Punkt numer 4 czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 11.30 do 15.30, we wtorki od 12.30 do 16.30 oraz w piątek od 10.30 do 14.30. Zgodnie z ustawą z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać następujące osoby:

  1. Młodzież do 26 roku życia ,
  2. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  3. Seniorzy po ukończeniu 65 lat ,
  4. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  5. Kombatanci,
  6. Weterani,
  7. Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęska żywiołową lub awaria techniczną,
  8. Kobiety w ciąży poza kolejnością.

Pomoc prawna finansowana jest przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Brak możliwości komentowania