Pomoc ofiarom przestępstw w województwie pomorskim

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję że w województwie pomorskim tj w Gdańsku; Malborku oraz Kościerzynie w roku 2018 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej dla wszystkich osób pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych tj.

  1. pomocy prawnej,

  2. mediacji

  3. pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia,

  4. pomocy tłumacz języka migowego

  5. doradztwa pierwszego kontaktu

  6. finansowanie kursów i szkoleń

7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

9) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,

10) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

11) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

Ośrodek działa na terenie województwa pomorskiego. W Gdańsku z pomocy można skorzystać przy przy ul. Grunwaldzka 8; w Malborku przy ul. Mickiewicza 26/6 oraz w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44-25 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Brak możliwości komentowania