Pomoc ofiarom przestępstw na Warmii i Mazurach

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję że w roku 2018 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej dla wszystkich osób pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych tj.

  1. pomocy prawnej,

  2. mediacji

  3. pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia,

  4. pomocy tłumacza języka migowego

  5. doradztwa pierwszego kontaktu

  6. finansowanie kursów i szkoleń

7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

9) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,

10) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

11) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W Elblągu z pomocy można skorzystać przy przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101; w Olsztynie przy ul. Erwina Kruka 39 VII piętro oraz w Mrągowie przy ul. Osiedle Mazurskie 37/2.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44-25 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Brak możliwości komentowania