MEDIACJE

 

ZASADY MEDIACJI

----------------------------------------------------------------------------

 

ZASADY MEDIACJI

 

Mediacja to proces, w którym obowiązują takie zasady jak:

·       dobrowolność - strony same decydują o przystąpieniu do mediacji
i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji.

·         bezstronność - mediator nie ocenia stron, ani nie przyznaje im racji.

·         neutralność – mediator nie narzuca stronom swoich rozwiązań.

·         poufność – przebieg mediacji jest objęty tajemnicą.

·         akceptowalność – strony wyrażają zgodę na mediatora i na mediację.

·         bezinteresowność – mediator nie czerpie żadnych korzyści materialnych
z tego co jest przedmiotem negocjacji między stronami.

·         okazywanie szacunku – mediator musi zabezpieczyć warunki rozmowy tak, by strony odczuwały, że są szanowane.