MEDIACJA

 

KIEDY POTRZEBNA JEST MEDIACJA

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mediacja może być stosowana w każdym przypadku, w którym strony zwracają się do mediatora

– o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa.

 

Zadaj sobie pytanie - czy Twoja sprawa nadaje się do mediacji?

*        Czy masz wątpliwości, co do ostatecznego wyniku rozstrzygnięcia sądowego w swojej sprawie?

*        Czy stać Cię na koszty postępowania sądowego?

*        Czy chciałbyś zachować dobre relacje w przyszłości z drugą stroną konfliktu?

*        Czy masz zadłużenie wobec banku lub innej instytucji, albo ktoś jest Tobie winien pieniądze?

*        Czy masz problem z niepłacącym kontrahentem?

*        Czy czeka Cię podział spadku, który wywołuje zbyt dużo konfliktów?

*        Czy masz spór z firmą ubezpieczeniową?

*        Czy wszedłeś w konflikt ze swoim pracownikiem lub pracodawcą?

*        Czy czeka Cię podział majątku?

*        Czy chcesz ustalić sprawy alimentacyjne?

*        Czy konieczne jest ustalenie opieki nad Twoim małoletnim dzieckiem?

*        Czy Twojemu związkowi małżeńskiemu grozi rozpad, ale są jeszcze widoki na jego utrzymanie?

 

Jeżeli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś TAK, oznacza to, że warto rozważyć podjęcie mediacji w danej sprawie. Warunkiem jest zgoda obu stron na przyjęcie mediacji, jako formy rozwiązania sporu.