CZYM JEST MEDIACJA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

JAK SZYBKO, TANIO I SKUTECZNIE ROZWIĄZAĆ SPÓR MIĘDZY STRONAMI:

 

·       Gdy koszta procesowe i pomoc prawna przekracza twój budżet!

·       Gdy nie chcesz tracić czasu na proces sądowy!

·       Gdy spór jest łatwy do rozwiązania, ale po złożeniu wniosku do sądu długo musisz czekać na termin rozprawy!

 

NAWET W TAKIEJ SYTUACJI  MOŻLIWA JEST 

UGODA W 3 TYGODNIE

 

Co to jest mediacja?

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów uregulowanym Ustawą
z dnia 28.07.2005r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2005r, nr 172, poz. 1438) art. 1831 – 18315 kpc.

Mediacja jest skierowana do grupy odbiorców, która nie ma czasu na długie procesy lub chce przeznaczyć swoje środki finansowe na inne cele niż koszty procesowe.

 

MEDIACJAjest dobrowolnym, innym sposobem wobec drogi sądowej rozwiązywaniem sporów pomiędzy stronami z udziałem bezstronnej i neutralnej osoby mediatora.

 

Zadaniem mediatora jest nadanie właściwego klimatu procesowi mediacji i kontaktom pomiędzy stronami. Mediator w trakcie mediacji łagodzi napięcia między stronami, ułatwia im rozmowy, zadaje pytania w celu rozpoznania źródła konfliktu oraz kreatywnie zachęca strony do poszukiwania rozwiązań sporu, a także służy swoją wiedzą przy zawieraniu ugody.

 

Mediacja zwiększa możliwość i dostępność w zakresie prawnego rozstrzygania sporów cywilnych. Jest szybka, tania i skuteczna.

 

Każda mediacja zakończona podpisaniem ugody cywilno-prawnej, zostaje na wniosek stron niezwłocznie zatwierdzona przez sąd na posiedzeniu niejawnym i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Sąd zatwierdzi ugodę, jeśli jest zgodna z prawem, nie narusza dobrych obyczajów, jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności.