MEDIACJA

CEL MEDIACJI

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Co jest celem mediacji?

 

Postępowanie mediacyjne odbywa się poza sądem i jest od niego niezależne.

W mediacji nie ma sądu, sędziego, prokuratora. Sędziami są strony konfliktu, które w obecności mediatora rozstrzygają spór.

 

W sądzie procesem zarządza Sędzia Przewodniczący i do niego należy kierować wszelkie wyjaśnienia. Na podstawie obowiązujących przepisów i zebranych dowodów ocenia ON nasz problem i wydaje werdykt.

 

W mediacji sami zainteresowani szukają najwłaściwszego rozwiązania, bez przeprowadzania postępowania dowodowego, czy walki na argumenty prawne swoich pełnomocników.

Strony mają możliwość rozmawiania między sobą nie tylko o problemie, ale również
o uczuciach i oczekiwaniach.

 

Zasadniczym celem mediacji jest pokojowe wypracowanie ugody satysfakcjonującej obie strony.

Treść ugody jest wynikiem wzajemnych ustaleń pomiędzy stronami, nie zaś władczym rozstrzygnięciem sądu.

 

Ugoda zawarta przed mediatorem

ma po jej zatwierdzeniu przez sąd

moc prawną ugody zawartej przed sądem.