Zapytanie ofertowe – ewaluacja projektu

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej realizując zadanie pn „Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem wraz z Lokalnymi Punktami”  finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości  poszukuje wykonawcy do  przeprowadzenia ewaluacji projektu: Przeprowadzenie czynności ewaluacyjnych zadania ma na celu wykazanie czy realizowane zadanie odpowiada na zdiagnozowane…

Czytaj więcej

KTO CHĘTNY NA MEDIATORA?

Mediacja jest alternatywnym w stosunku do sądu sposobem rozwiązywania konfliktów. Jest to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.            Wykorzystanie mediacji jako metody rozwiązania sporu jest możliwe we wszystkich sprawach, w których zgodnie z prawem…

Czytaj więcej

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej…

Czytaj więcej

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym

W dniach od 20-tego do 26-tego br. jest obchodzony tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju. Wsparcie będzie również oferowane przez placówki działające w…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/OPOPP/2022

I. Zamawiający Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej; 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17/101; NIP 578 285 44 04 w ramach umowy nr DFS-VI.7211.55.2021 o realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom…

Czytaj więcej

Обсяг допомоги ЦДЖЗ

Центр допомоги жертвам злочинів надає допомогу всім потерпілим та їхнім родичам, свідкам та подібним до них особам, у тому числі постраждалим від війни в Україні, в рамках: юридичної допомоги, медіації, допомоги перекладача для надання правової допомоги уповноваженій особі, якщо вона недостатньо володіє польською мовою, допомоги сурдоперекладача або гіда-перекладача, психологічної допомоги,…

Czytaj więcej