KTO CHĘTNY NA MEDIATORA?

Mediacja jest alternatywnym w stosunku do sądu sposobem rozwiązywania konfliktów. Jest to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.            Wykorzystanie mediacji jako metody rozwiązania sporu jest możliwe we wszystkich sprawach, w których zgodnie z prawem…

Czytaj więcej